Affärsstrategerna tar in nya pengar

Affärsstrategerna tar in nya pengar Styrelsen i Affärsstrategerna AB har utnyttjat sitt bemyndigande från bolagsstämman den 14 maj 2002 och kommer att genomföra en nyemission på 1.000.000 aktier med kurs 5 kronor. Bemyndigandet omfattar totalt 3.000.000 aktier. Bolaget kommer därmed att tillföras 5 Mkr i likvida medel. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna. Telefon +46-8--662 40 30, e-post: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, aPROch, Arcticon Biopharm, A3TL, Cartesia, Fingerprint Cards, FreeHand DSP, InfiniCom, M-Phone, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Optilink, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, Sonesta, Strand Interconnect, SWATS, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00820/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar