Affärsstrategernas dotterbolag Cortree digitaliserar sjukvården i Norge

Affärsstrategernas dotterbolag Cortree digitaliserar sjukvården i Norge. Tar hem order värd 5,6 MSEK Cortree har tagit hem en prestigeorder i hård konkurrens med en rad inter- nationella aktörer. Ordern omfattar digitalisering av röntgenavdelningen på sjukhuset i norska Hammerfest och är värd 5,6 miljoner svenska kronor. Detta är det första uppdraget för Cortree utanför Sverige och utgör starten för företagets satsning i Norden. Cortree AB i Solna utanför Stockholm är Sveriges ledande aktör på digitala bildlösningar för vården. I Sverige har digitaliseringen inom sjukvården tagit fart. Allt fler sjukhus får digitala röntgenavdelningar och datoriserade journalsystem. Det gör att tillgången på information ökar inom hela sjukvårdsdistriktet och gör det möjligt för sjukhusen att ta nytta av varandras experter. I Norge är digitaliseringen av sjukvården ännu i sin linda. Skälen till att just Hammerfests sjukhus valt att så snabbt hoppa på det digitala tåget är flera. - Det är ett litet sjukhus med stora avstånd till experter. Det gör behovet av digitaliserad röntgen ännu större. När det nya röntgensystemet är på plats kommer Hammerfest att ha ständig tillgång till specialister. En läkare i Hammerfest kan diskutera med en specialist på annan ort samtidigt som de båda studerar samma bild på sina datorer. Med vanliga analoga röntgenbilder är det omöjligt, eftersom bilderna befinner sig på en ort och specialisten på en annan, säger Janne Sääf affärsutvecklare på Cortree. Digitala bildlösningar är till stor hjälp för ett litet sjukhus, inte minst i akuta situationer. För patienterna innebär det snabbare diagnoser och bättre behandling. Hammerfest är världens nordligaste stad och invånarna lever under mycket extrema väderförhållanden. - Den digitala tekniken är som klippt och skuren för de stora avstånd som finns mellan samhällena i Nordnorge. Digital teknik och telemedicin anses vara den största förbättringen för patienterna i de norra landskapen sedan de fick flygförbindelser. Flyget förde med sig en ny dimension på begreppet avstånd. Telemedicinen och den digitala tekniken avskaffar avståndet helt och hållet, säger Janne Sääf. I och med försäljningen av ett digitalt bildbehandlingssystem till sjukhuset i Hammerfest tar Cortree steget in på den norska marknaden. - Det är viktigt att vara bra på sin egen hemmamarknad innan man ger sig ut på de internationella marknaderna. Initialt är vår ambition att arbeta inom Norden. Sverige är långt framme inom digital bilhantering i vården. Inom de närmaste åren räknar vi med att ha tagit steget ut i Europa, säger C-G Fridh, VD för Affärsstrategerna och styrelseordförande i Cortree. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Janne Sääf, Affärsutvecklare i Cortree AB Affärsstrategerna AB Telefon 08-662 40 30 Mobil: 0708 - 30 56 72 eller e-mail: eller e-mail: janne@cortree.se cgfridh@astrateg.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar