Affärsstrategernas nyemission avslutad

Affärsstrategernas nyemission avslutad Den riktade nyemission som extra bolagsstämma beslutade om den 30 september är avslutad. Totalt nytecknades 5 410 000 aktier till en teckningskurs på 2 kr 50 öre, vilket tillför bolaget drygt 13,5 Mkr. Till varje nytecknad aktie är knuten en optionsrätt som ger rätt att under tiden 1 januari 2004 - 30 september 2005 teckna en aktie för 2 kr 50 öre. Antalet aktier i bolaget efter nyemissionen uppgår till 23 547 198 st varav 1 000 000 av serie A och 22 547 198 st av serie B. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna Tel 0708-662 403 Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar