Aktieägare i Affärsstrategerna med innehav understigande en börspost erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Styrelsen i Affärsstrategerna AB har beslutat att aktieägare i bolaget med innehav understigande en börspost (börspost = 5000 aktier) skall ges möjlighet till courtagefri handel. För aktieägare med innehav om 1-4999 aktier i Affärsstrategerna innebär erbjudandet att de utan kostnad för courtage kan köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en hel börspost alternativt att sälja sin aktiepost. Erbjudandet om courtagefri handel gäller under perioden 15 november – 10 december 2004 och genomförs i samarbete med Remium Securities. Aktieägare kommer inom kort att erhålla ytterligare information avseende erbjudandet via post. Målsättningen med erbjudandet är att underlätta aktiehandeln och därmed skapa förutsättningar för bättre likviditet i Affärsstrategernas aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Stockholm den 15 november 2004 Affärsstrategerna AB Claes-Göran Fridh Verkställande direktör

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar