Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 - Substansvärde per aktie uppgick 13 augusti 2004 till 3,2 kronor per aktie (3,0 den 15 augusti 2003). - Totalt substansvärde uppgick till 129,5 Mkr (42,9). - Koncernens resultat uppgick till -0,3 Mkr (-15,2). - Koncernens resultat per aktie var -0,01 kr (-1,07). - Förvärv av Photometric AB i februari 2004. - Riktade nyemissioner tillförde 11,6 Mkr. - Företrädesemissionen fulltecknades och tillförde 30,0 Mkr före emissionskostnader. För ytterligare information, se www.astrateg.se Afffärstrategernas affärsidé är att investera kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Prioriterade teknikområden är Life Science och IT & Wireless. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20270/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar