Delårsrapport januari-mars 2003 Affärsstrategerna AB

Delårsrapport januari-mars 2003 - Substansvärde per aktie uppgick 31 mars 2003 till 4,7 kronor per aktie (20 kr per aktie 31 mars 2002). - Koncernens resultat uppgick till -4,1 Mkr (-13,2). - Koncernens resultat per aktie var -0,29 kr (-1,19). - Efter perioden har resterande aktier i Fingerprint Cards AB sålts för 8 Mkr. - Portföljbolaget RaySearch Laboratories AB börsnoteras i juni. Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året. Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (14 137 198). Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli ledande inom IT/Internet, Wireless och Life Science. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT01070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar