Flaggningsmeddelande RaySearch Laboratories

Flaggningsmeddelande RaySearch Laboratories Affärsstrategernas har idag utnyttjat sin köpoption och förvärvat ytterligare 1 548 676 aktier av serie B i RaySearch Laboratories AB. I den nyss genomförda ägarspridningen i RaySearch har Affärsstrategerna idag även sålt 281 220 aktier av serie B. Affärsstrategerna äger därefter 1 324 143 aktier av serie B motsvarande 12,6% av aktiekapitalet och 2,7% av rösterna i RaySearch. RaySearch handlas på Stockholmsbörsens O-lista (observationsavdelningen) under symbolen "RAY-B". Uppflyttning av aktierna i RaySearch till O- listan sker när ägarspridning och några ytterligare kriterier uppfyllts. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna AB. Telefon +46-708-662403, e-post: cgfridh@astrateg.se Affärsstrategerna, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capitalbolag som investerar i företag som har potential att bli ledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: Alpha Helix, A3TL, Musicbrigade, Naty, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, Samba Sensors, Sinclair Pharma, SWATS, Webupdate, Widermind och Wireless Assets, Inc. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/03/20030703BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar