Huvudägarna i Fingerprint Cards ABs teckningsrätter placerade

Huvudägarna i Fingerprint Cards ABs teckningsrätter placerade Affärsstrategerna i Sverige AB är, tillsammans med den verkställande direktören Lennart Carlson, huvudägare i Fingerprint Cards AB. Fingerprint Cards AB genomför för närvarande en nyemission om 1 217 500 aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Affärsstrategerna i Sverige äger, tillsammans med Lennart Carlson, före nyemissionen 69,9% av rösterna och 41,6 % av kapitalet i Fingerprint Cards AB. Huvudägarna har i prospektet avseende nyemissionen aviserat att man inte avser utnyttja sina teckningsrätter. Affärsstrategerna i Sverige AB har, tillsammans med Lennart Carlson, sålt sammanlagt 720 000 teckningsrätter i Fingerprint Cards AB, berättigande till teckning av 180 000 aktier i den pågående nyemissionen. Huvudägarna avser därefter utnyttja sina kvarvarande teckningsrätter för teckning av aktier i nyemissionen. Köpare av teckningsrätterna är en större, utländsk institution. Affären har mäklats av Cheuvreux Nordic AB. För ytterligare information kontakta gärna: Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna, 08-662 40 30 eller cgfridh@astrateg.se Om Affärsstrategerna Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom IT/Internet, Life Science/Medicinsk Teknik och Wireless. Affärsstrategerna är delägare i 24 bolag: Alpha Helix, Artema, Artimplant, Chemel, Cortree, DataFilm, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, Game Design, Goseberg Bruk, InfiniCom, MainBox, Megacon, Mocat.com, Naty, Radio Design, RS Cordless Technology, Safeplus, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS, Web Update samt Yesitworks.com. Mer information finns på www.astrateg.se Om Fingerprint Cards Fingerprint Cards AB (publ) är sedan i april noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har utvecklat ett helt integrerat och chipbaserat system för elektronisk verifiering av identitet genom matchning av fingermönster. Systemet ska ersätta dagens PIN-koder i t ex mobiltelefoner och datorer. Bolaget säljer licenser till tekniken för integrering i licenstagares produkter och räknar inom kort med att bli världsledande på marknaden. Fingerprint Cards har idag fyra anställda med huvudkontor i Göteborg. Mer information finns på www.fingerprint.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar