Nytt substansvärde för Affärsstrategerna

Nytt substansvärde för Affärsstrategerna Affärsstrategernas substansvärde per den 20 februari 2001 uppgick till 38 kronor per aktie. Bolagets noterade innehav är marknadsvärderade. De onoterade innehaven är upptagna till bokfört värde, eller till senaste externt prissatta värde. Substansvärdet per aktie är beräknat på 8 844 400 aktier. För ytterligare information kontakta: Claes-Göran Fridh, vd för Affärsstrategerna Tel: 08-662 40 30 E-post: cgfridh@astrateg.se Lars Prins, informationschef för Affärsstrategerna Tel: 08-545 831 97 Mobil: 0733-14 49 37 E-post: lars.prins@astrateg.se Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Arctic BioPharm Production, A3TL, Chemel, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, SWATS, Webupdate Scandinavia, Widermind, Wireless Assets, Inc. samt Yesitworks Sweden. Mer information finns på www.astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01400/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01400/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar