Stor framgång för Affärsstrategernas erbjudande om courtagefri handel

Affärsstrategerna har erbjudit aktieägare med mindre innehav att utan courtage köpa upp sig till en hel börspost eller sälja samtliga aktier. – Intresset har varit mycket stort. Cirka 44 procent av Affärsstategernas aktieägare med innehav med mindre än en börspost har accepterat erbjudandet, säger Claes-Göran Fridh, VD i Affärsstrategerna. Satsningen på att öka servicen till de mindre aktieägarna visade sig vara ett lyckokast. Omkring 1300 aktieägare sålde sina mindre poster medan ungefär 300 köpte upp sig till en hel börspost. Totalt sett köptes netto drygt 700 000 aktier under perioden. – Målet med erbjudandet är att underlätta aktiehandeln och därmed skapa förutsättningar för bättre likviditet i Affärsstrategernas aktie på Stockholmsbörsens O-lista, säger Claes-Göran Fridh. Bakgrund Aktieägare i Affärsstrategerna med innehav understigande en börspost har under perioden 15 november – 10 december erbjudits möjlighet att utan kostnad för courtage köpa det antal aktier som krävs för att nå upp till en hel börspost eller sälja samtliga aktier. Remium Securities har hanterat erbjudandet. Avräkningsnotor kommer att skickas ut den 15 december till aktieägare som deltagit i erbjudandet. Likviddag är den 20 december. Mer information Vid frågor med anledning av ovanstående, var vänlig kontakta Lennart Ekberg, CFO Affärsstrategerna, telefon 08-545 831 98, mobil 0708-662 190 alternativt Remium Securities, Björn Garat, telefon 08-454 32 91.

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar