SWATS - Pris för "Bästa Investeringsobjekt"

SWATS - Pris för "Bästa Investeringsobjekt" Affärsstrategernas portföljbolag Swedish Advanced Technology Systems (SWATS) utnämndes till "Bästa investeringsobjekt" under The Late Stage and IPO Forum som nyligen avslutades i München. Under forumet fick 43 särskilt utvalda bolag från 13 länder presentera sig inför ungefär 300 investerare och finansiella rådgivare. SWATS AB utvecklar och marknadsför en patenterad och unik produkt, SWATS Display-Card. Kortet integrerar en LCD-display i ett vanligt chip-försett plastkort av typen kreditkort, ett så kallat Smart Card. Med hjälp av pilarna kan kortinnehavaren "off-line" läsa av den information som är lagrad på kortet. Informationen uppdateras automatiskt när kortet dras genom en kortläsare. SWATS målsättning är att bli en världsledande aktör vad gäller smarta kort med display. Korten kan användas inom en rad olika applikationsområden till exempel för betalningar, biljettlöst resande, lojalitetsprogram och hälso-/sjukvård. Kortet är ISO7816-certifierat och har med hjälp av ett lithiumbatteri en livslängd på ungefär två år. [REMOVED GRAPHICS] Affärsstrategerna äger 36 procent av SWATS. Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på OM Stockholmsbörsens O- lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Arctic BioPharm Production, Artema, A3TL, Chemel, European Institute of Science, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Megacon, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, Skolboken.se, SWATS, Webupdate Scandinavia, Widermind Wireless Assets, Inc. samt Yesitworks Sweden. Mer information finns på www.astrateg.se För ytterligare information kontakta; Lars-Erik Jonsson, VD för SWATS Tel: 08- 789 05 02 E-Post: larserik.jonsson@swats.se Per Ersson, Investment Manager, Affärsstrategerna Tel: 08-545 831 94 E-Post: per@astrateg.se informationschef, Affärsstrategerna Tel: 08-545 831 97 Mobil: 0733-14 49 37 E-post: lars.prins@astrateg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Affärstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt, och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har en potential att bli världsledande företag inom främst Medicinsk Teknik eller IT/ Telecom.

Dokument & länkar