ÅF får omfattande uppdrag av Banverket, CitybananBanverket har gett ÅF i uppdrag att ansvara för El, Signal samt Telesystem inom ramen för projektet Citybanan i Stockholm. Arbetet påbörjas per december 2003. Citybanan är en tvåspårig tågtunnel mellan Tomteboda och pendeltågsstationen Stockholms södra. Tunneln skall byggas för att öka den spårbundna kapaciteten på södra infarten till Stockholm. Byggtiden är uppskattad till 5,5 år, och tunneln får en längd på cirka 6 kilometer.
ÅF har utfört infrastrukturella uppdrag för Banverket sedan i början av 90-talet. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

Om oss

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera