ÅF uppgraderar fjärrvärmenät i BelgradÅF har fått uppdraget inom ramen av ett konsortium bestående av ÅF, Göteborg Energi International och Helm Corporation (Irland). Uppdraget beräknas börja i juni och avslutas under 2005.

SIDA står som finansiär av konsultuppdraget. Det totala ordervärdet är cirka 28 MSEK, varav cirka 25 procent tillfaller ÅF. Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen

För mer information: Eva Nilsson, Affärsutveckling ÅF Energi & Miljö 073 440 64 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070 657 20 26 För fri publicering: 2003-05-22

Om oss

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera