ÅF utreder strömavbrott i Sverige och internationelltÅF har av Energimyndigheten fått två uppdrag avseende kartläggning och analys av inträffade strömavbrott i Sverige och internationellt. ÅF skall rapportera dessa utredningar före årsskiftet. Det första uppdraget avser en kartläggning av orsak och konsekvens av det stora strömavbrott som drabbade åtta delstater i USA samt en provins i Kanada den 14 augusti. I uppdraget ingår att se efter vilka lärdomar som kan dras av händelserna för svenskt vidkommande.
Det andra uppdraget är att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna utav elavbrottet i södra Sverige den 28 september. I uppdraget ingår vidare att försöka uppskatta hur människor drabbats på andra sätt än det ekonomiska. ÅF:s division Energi & Miljö har 350 medarbetare i Sverige och internationellt. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

Om oss

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Making Future.

Prenumerera