Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen


MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 30 mars 2015 kl. 8:15 CEST

Munksjö Oyj: Utnämning i ledningsgruppen 

Norbert Mix har utnämnts till President Business Area Decor från och med den 1 juli 2015. Han har varit anställd vid Munksjö eller bolagets föregångare sedan 2006 och är för närvarande Business Area Manager Sales & Marketing Decor. Han kommer även i fortsättningen att rapportera till Jan Åström, vd och koncernchef för Munksjö Oyj. 

Norbert Mix har tidigare haft ledande positioner inom Munksjö, Technocell och PWA både i Europa och i Nordamerika. Han är civilekonom i träekonomi och tysk medborgare. 

Christian Mandl (f. 1949), som för närvarande är Business Area Manager Manufacturing Decor och medlem av ledningsgruppen, kommer som planerat att gå i pension den 1 juli 2015.  

“Jag hälsar Norbert Mix varmt välkommen i hans nya position. Han kommer via sin breda och internationella erfarenhet inom sektorn att vara en nyckelperson i bolaget även under de kommande åren. Jag vill samtidigt varmt tacka Christian Mandl för hans engagemang, sakkunskap och hans värdefulla insatser i arbetet med att utveckla Munksjö till en världsledande tillverkare av dekorpapper under de över fyrtio år som han arbetat vid bolaget.”, säger Jan Åström, vd och koncernchef för Munksjö Oyj.  

Munksjö Oyj 


För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026 Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com. 
 

Om oss

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Prenumerera