Angående ärendet Miljö & Hälsa

Angående ärendet Miljö & Hälsa Tillsynsmyndigheten vid Kristianstads kommun och Åhus Glass har vid sammanträffande den 15 maj tillsammans kommit fram till vissa klarlägganden avseende de tekniska och tidsmässiga aspekterna i det pågående miljöarbetet vid Åhus Glass´ verksamhet. Parterna har gjort den gemensamma bedömningen att nämnda problematik kan klaras av genom ett fortsatt dialogförfarande mellan Åhus Glass och tillsynsmyndigheten. Åhus Glass ser därför ingen anledning till en överprövning av tillsynsmyndighetens föreläggande varför en sådan inte längre begärs. Åhus Glass och tillsynsmyndigheten har även tidigare haft en positiv och kreativ dialog och de beklagar de helt oriktiga uppgifterna som förekommit i media om en eventuell stängning av fabriken. Något sådant har överhuvudtaget inte varit aktuellt. Åhus Glass kommer även fortsättningsvis att prioritera sitt miljöarbete. Åhus 2000-05-15 Bo I Persson, VD För ytterligare upplysningar, Åhus Glass AB, Bo I Persson, tel 044-289 701 eller mobil 070-8143829 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar