Försäljning av aktier i Åhus glass AB (publ)

FÖRSÄLJNING AV AKTIER I ÅHUS GLASS AB (PUBL) Undertecknade äkta makar Boel och Anders Wollter har idag sålt 82.500 A-aktier och 102.336 B-aktier i Åhus Glass AB (publ). Vi äger därefter 42.500 A-aktier och 137.864 B-aktier vilka tillsammans representerar 5,0% av bolagets aktiekapital och 7,1% av rösterna. Likviddag är den 1 november 2000. Boel och Anders Wollter / Ann Tobiasson ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01020/bit0002.pdf

Dokument & länkar