Ny Marknads- och Fösäljningschef i Åhus Glass AB (publ)

Ny Marknads- och Fösäljningschef i Åhus Glass AB (publ) Jan Lewén tillträdde den 8 januari 2001 som Marknads- och Försäljningschef i Åhus Glass AB. Jan Lewén, 40 år, lämnar befattningen som Försäljningschef för konsument- divisionen i AB Kronfågel inom Spirakoncernen. Jan Lewén har lång erfarenhet från livsmedelsbranschen och har tidigare arbetat både i marknads- och försäljnings-organisationerna inom Best Foods, CPC Foods AB och AB Kronfågel. Genom sina tidigare uppdrag på leverantörssidan i livsmedelsbranschen bär Jan Lewén med sig ett gediget kunnande inom marknad och försäljning samt innehar ett stort kontaktnät på kundsidan inom svensk dagligvaru- och servicehandel, speciellt inom segmentet djupfrysta livsmedel. "Jag är mycket glad över att ha knutit Jan Lewén till denna nyckelposition i företaget där han kommer att ha en nyckelroll i det omstruktureringsarbete och den förändring av organisationen som pågår", säger VD Christer Losell. Åhus 2001-01-10 För ytterligare information kontakta VD Christer Losell, telefon 044- 289701 eller mobil 0708-143829. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00790/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/10/20010110BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar