AIK Fotboll och Lagardère Sports Scandinavia avslutar samarbetet gällande försäljningen av de kommersiella rättigheterna

AIK Fotboll och Lagardère Sports Scandinavia är överens om att avsluta samarbetet gällande försäljningen av de kommersiella rättigheterna per den 31 december 2017. Genom dagens överenskommelse har parterna inga ytterligare krav eller anspråk på varandra.

AIK Fotboll och rättighetsbolaget Lagardère Sports Scandinavia (före detta Sportfive) tecknade den 26 november 2014 ett samarbetsavtal som innebar att Lagardère Sports Scandinavia skulle hjälpa AIK Fotboll att sälja och förmedla de kommersiella rättigheterna för att öka marknadsintäkterna till klubben. Lagardère Sports Scandinavia har tidigare under detta år aviserat sin avsikt att lämna svensk fotboll och istället fokusera den svenska verksamheten på andra idrotter.

– Inom AIK Fotboll ser vi positivt på detta avslut. Vår uppfattning är att förutsättningarna för ett fortsatt samarbete inte längre finns eftersom Lagardère Sports Scandinavia har valt att lämna den svenska fotbollen. Vi vill betona att vi skiljs i samförstånd och att vi under 2017 haft ett väl fungerande samarbete vilket har lett till att AIK Fotboll har goda förutsättningar att öka sina marknadsintäkter och dra nytta av samarbetet under kommande år, säger Håkan Strandlund, Tf VD på AIK Fotboll.

Överenskommelsen kommer för AIK Fotboll medföra ett övertagande av den personal som Lagardère Sports Scandinavia haft placerad på AIK Fotbolls kontor i Solna.

– Vi har i höstas beslutat att upphöra med vår satsning på klubbverksamhet i Sverige. Sedan dess har vi diskuterat med AIK Fotboll hur vi på bästa sätt kan hitta en gemensam lösning, och har nu kommit fram till att de fortsätter bedriva vårt arbete i egen regi där de också tar över vår personal. Vi känner oss väldigt trygga med att den lösning vi nu hittat för klubben framåt, säger Martin Håkansson, VD Lagardère Sports Scandinavia.

– AIK Fotbolls befintliga kunder kommer inte att påverkas eller att märka av avslutet. I och med övertagandet av Lagardère Sports Scandinavias personal får vi kontinuitet och kan fortsätta försäljningen inför 2018 utan avbrott, säger AIK Fotbolls kommersiella chef Stefan Jonasson.


För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, Tf VD AIK Fotboll
070 - 431 12 61, hakan.strandlund@aik.se

Om oss

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2018 i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i U19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Prenumerera

Dokument & länkar