Delårsrapport Ainax AB (publ) Januari - juni 2004

Delårsrapport Ainax AB (publ) Januari - juni 2004 · Nettoresultatet under perioden uppgick till -6,3 MSEK · Nettoresultatet per aktie uppgick till -0,92 SEK per aktie · Substansvärdet den 30 juni 2004 uppgick till 7.019,7 MSEK · Substansvärdet per aktie den 30 juni 2004 uppgick till 257 SEK · Substansvärdet den 10 augusti 2004 uppgick till 6.691,9 MSEK · Substansvärdet per aktie den 10 augusti 2004 uppgick till 245 SEK · Ainax avser att vidareutdela hela aktieutdelningen från Scania från våren 2005 Ytterligare information lämnas av: Mariana Burenstam Linder, VD tel 08-611 88 10 eller 070-595 22 50 eller Mats Löfgren, Ekonomichef, tel 0709-200 999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/11/20040811BIT21990/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar