Seminarium: Hur ska framtidens sociala arbete styras?

Tisdag den 20 september arrangerar Akademikerförbundet SSR, Malmö högskola och FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete, ett seminarium om socialtjänsten.

Frågor som diskuteras är hur socialtjänsten ska organiseras för att på bästa sätt ge stöd och skydd åt de som behöver samhällets hjälp och hur arbetsmiljön kan förbättras för socialsekreterarna.

Seminariet avslutas med ett samtal om framtidens socialtjänst i Malmö stad.

Tid: Tisdag 20 september kl 13.00-16.00

Plats: Malmö högskola, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Hörsal C

Program

13.00–13.10: Inledning 

Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad och Paula Mulinari, lektor och forskare i socialt arbete vid Malmö högskola.                    

13.10-13.50 New public management och socialtjänsten

Svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för de anställda. Nuvarande styrsystem skapar avstånd och likgiltighet inför klienterna. Marcus Lauri, statsvetare vid Umeå Universitet.

13.50–14.20: Levande socialt arbete

Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utredning? Om grunden i det sociala arbetet och att flytta ut det sociala arbetet från kontoren och närmare människors vardagsliv. Marcus Herz, lektor och forskare i socialt arbete vid Malmö högskola.

14.20–14.40: Fika

14.40–15.10: Arbetsmiljön inom socialtjänsten i Malmö

Vilka faktorer är viktiga för att uppnå en god arbetsmiljö? Under slutet av våren 2016 genomförde Malmö högskola en mätning av arbetsmiljön för socialsekreterarna och sektionscheferna inom socialtjänsten i Malmö stad med hjälp av verktyget COPSOQ. Hanne Berthelsen, forskare inom psykosocial arbetsmiljö vid Malmö högskola.

15.10-16.00:Reflektioner och samtal om vad Malmö behöver göra för att få Sveriges bästa socialtjänst.                          

Hanne Berthelsen, forskare inom psykosocial arbetsmiljö vid Malmö högskola

Rikard Vroland, Avdelningschef för IoF i Stadsområde Innerstaden, Malmö stad

Lena Wetterskog Sjöstedt, Förvaltningschef Stadsområde Söder, Malmö stad

Lina Svärd, socialsekreterare och skyddsombud, Stadsområde Väster, Malmö stad

Moderator: Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

För frågor kontakta Hanna Ljungberg 070-848 21 08, hanna.ljungberg@malmo.se

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar 67 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.

Prenumerera