Akademiska Hus delårsrapport: Fortsatt starkt resultat

Akademiska Hus delårsrapport: Fortsatt starkt resultat · Hyresintäkterna ökade med 90 Mkr till 3 372 Mkr, jämfört med föregående år. Vakansgraden uppgår till 2,9 procent, en ökning från 1,8 procent vid årsskiftet. · Resultatet efter finansiella poster för perioden blev 671 Mkr (684). · Utsikterna för 2004 är oförändrade - ett resultat på något över 800 Mkr före skatt. Jämfört med 2003 - en förbättring med cirka 100 Mkr. "I den allt tuffare konkurrens vi möter är vi nöjda med att vi kommer att prestera ett resultat som ligger ca 100 miljoner kronor över 2003 års resultat, kommenterar Joakim Ollén, koncernchef för Akademiska Hus. Fastighetsmarknadens präglas av ett stort investerarintresse men också av ett stort utbud av lokaler. För vår viktigaste kundgrupp, universitet och högskolor, är dessutom behoven av besparingar påtagliga. Vi arbetar aktivt för att utveckla vår affärmässighet och på så sätt kunna erbjuda våra kunder kreativa och kostnadseffektiva lokaler, samtidigt som vi får möjlighet att utveckla våra fastighetsområden med en bra blandning av olika verksamheter." Rapporten i sin helhet finns att läsa och laddas ner på www.akademiskahus.se För vidare information vänligen kontakta: Joakim Ollén, vd Telefon: 031-63 24 07 Mobil: 0703-54 24 07 Gunnar Oders, ekonomidirektör Tel: 031-63 24 26 Mobil: 070-245 45 03 Katarina Hägg, informationsdirektör Telefon: 031-63 24 22 Mobol: 070-569 24 22 Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Vår ambition är att tillhandahålla kreativa lokaler för kunskapsintensiv verksamhet. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor 2003. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 36 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har sitt säte i Göteborg och verksamhet på Sveriges större orter med sex regionala dotterbolag. www.akademiskahus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/12/20041112BIT20150/wkr0010.pdf

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Dokument & länkar