Akademiska Hus fortsätter projektering av kraftvärmeverk i Uppsala

Koncernstyrelsen för Akademiska Hus har idag fattat beslut om att fortsätta projekteringen av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Uppsala.

Kraftvärmeverket planeras leverera 75 % av sin producerade energi till Akademiska Hus i Uppsala och 25% till Uppsalahem. Byggstart kan ske tidigast under andra halvåret 2005. - Vi vill kunna ge våra hyresgäster så låga energikostnader som möjligt, säger Joakim Ollén, vd för Akademiska Hus. Försörjning av värme och el till konkurrenskraftigt pris är av största vikt för oss och vi söker alltid den mest effektiva energilösningen. En biobränsleanläggning är också en viktig investering i ett långsiktigt miljöarbete. Genom att värme och el produceras med biobränslen i stället för fossila bränslen kommer anläggningen att bidra till att minska miljöbelastningen av Akademiska Hus fastigheter. Bakgrund Under hösten 2004 har en förprojektering pågått, med skissering och kostnadsberäkning av en teoretisk anläggning samt upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om miljötillstånd. Samråd har hållits med såväl intresseorganisationer som närboende. Länsstyrelsen beräknas ta ett beslut om miljötillstånd i juni 2005. Då förväntas även Uppsala kommun fatta beslut om detaljplan.

Om oss

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och ledande på kreativa miljöer för högre utbildning och forskning. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Hyresintäkterna uppgick till 4 482 Mkr år 2004. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 38 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har verksamhet över hela landet, från Lund i söder till Kiruna i norr. www.akademiskahus.se

Dokument & länkar