Akamais rapport om tillståndet på Internet Q4 2011

De europeiska länderna dominerar tio-i-topplistan med internetpenetration för snabbt bredband. Rapporten visar att Umeå är Europas snabbaste stad med en medelanslutningshastighet på 11,3 Mbps, att Holland går ut år 2011 som det europiska land med den högsta medelanslutningshastigheten; 8,2 Mbps och att närmare 33 procent av all attacktrafik kom från Europa.

Akamai Technologies (NASDAQ AKAM), en marknadsledande molnplattform, presenterar sin rapport Tillståndet på Internet för fjärde kvartalet 2011. Den baseras på data som hämtats från Akamai Intelligent Platform™,  vilken är källan till 30 procent av all trafik på webben. Rapporten ger insikt i den viktigaste globala statistiken såsom internetpenetrationen, den mobila trafiken och datakonsumtionen, attacktrafikens ursprung, användningen av SSL, samt globala och regionala anslutningshastigheter. 

Tillståndet på Internet för fjärde kvartalet 2011 har denna gång med ett avsnitt med trender inom olika kategorier. Detta visar förändringar över tiden för viktiga statistikposter ur våra olika rapporter. Data och tillhörande analys ger en ögonblicksbild av hur mycket internetpenetrationen har förändrats sedan Akamai kom med sin första rapport 2008.

Viktiga punkter i Akamais rapport från fjärde kvartalet 2011:

Global internetpenetration

Under fjärde kvartalet 2011 tog fler än 628 miljoner unika IPv4-adresser från 236 länder och regioner kontakt med Akamais Intelligent Platform. Det är 2,1 procent fler IP-adresser än under tredje kvartalet 2011 och en ökning med 13 procent jämfört med första kvartalet förra året.

Av de länder som ligger på de tio översta platserna vad gäller unika IP-adresser som anslutit till Akamai Intelligent Platform under kvartalet hade England den högsta kvartalsvisa ökningen på 13 procent, vilket motsvarade en ökning med totalt 25 miljoner IP-adresser. Tyskland (4:e plats) ökade 3,2 procent, Frankrike (6:e plats) ökade 2,5 procent och Italien (9:e plats) ökade 5,2 procent.

Attacktrafik och mest attackerade portar

Kina, med sina 13 procent, stod för den kraftigaste attacktrafiken Akamai noterade under fjärde kvartalet 2011, följt av USA (10 procent) och Indonesien (7,6 procent). Den totala attacktrafiken per region visar att Sydostasien och Oceanien stod för 45 procent av trafiken, följt av Europa med 33 procent.

Analyserar man hur attacktrafiken koncentrerats kring de tio vanligaste portarna, visar det sig att dessa fått ta emot 65 procent av alla observerade attacker. Port 445 (Microsoft-DS) blev 2011 års vinnare. Den fick ta emot 25 procent av alla observerad trafik.

Medelanslutningshastigheter

Holland vinner för andra året i rad och avslutar år 2011 som det europiska landet som hade den högsta medelanslutningshastigheten 8,2 Mbps. En analys av förändringarna under året visar att 19 av de 21 europeiska läder som undersöktes avslutade år 2011 med högre hastigheter än vid slutet av år 2010. De som ökade mest var Irland (årsökning 39 procent, till 6,8 Mbps), Schweiz (årsökning 29 procent, till 7,3 Mbps) och Österrike (årsökning 28 procent, till 5,2 Mbps).

Endast tre länder hade lägre årstillväxt än 10 procent. Danmark (upp 7,4 procent till 5,7 Mbps), Sverige (upp 9,4 procent till 5,5 Mbps) och Frankrike (upp 5,1 procent till 3,7 Mbps).

Världens 100 snabbaste städer

Under fjärde kvartalet 2011 visade analysen av världens 100 snabbaste städer vad gäller medelanslutningshastigheter, följande:

  • Städer i Sydostasien tog 69 platser på Topp-100-listan
  • Umeå blev Europas snabbaste stad (15:e plats totalt) med 11,3 Mbps
  • Sju städer i Europa; tre i Sverige, två i Schweiz och en i Rumänien och en i Lettland hamnade på Topp-100-listan

Övergången till snabbt bredband

Under fjärde kvartalet 2011 gjordes 27 procent av alla anslutningar till Akamai Intelligent Platform med snabb bredbandshastighet. Tre europeiska länder; Holland, Belgien och Schweiz, gjorde fler än hälften av uppkopplingarna mot Akamai i hastigheter om 5 Mbps eller högre. Rumänien, Tjeckien och Danmark drabbades alla av kvartalsmässiga nedgångar som gjorde att de kom under 50-procentsgränsen för penetration av snabbt bredband.

Icke desto mindre dominerar de europeiska länderna åter Akamais tio-i-topplista för bredbandsanslutning under fjärde kvartalet 2011. Holland, som uppnådde 67 procents snabb bredbandspenetration, ligger före alla andra europeiska länder och är nummer två på tio-i-topplistan, följt av Belgien (5:e plats), Schweiz (6:e plats), Lettland (7:e plats), Rumänien (8:e plats), Tjeckien (9:e plats) och Danmark (10:e plats).

Sammantaget fortsätter bredbandspenetrationen i Europa att vara stark. 75 procent av anslutningarna till Akamai i de europeiska länder som undersökts (med undantag av Turkiet) gjordes med hastigheter på 2 Mbps eller mer, under fjärde kvartalet 2011.

Mobila anslutningshastigheter och dataförbrukning

En tysk mobiloperatör hade den högsta genomsnittliga anslutningshastigheten på 5,2 Mbps och var den enda mobiloperatör av de 100 kända globala leverantörerna som uppnådde en genomsnittlig hastighet i området för snabbt bredband (5 Mbps och högre). Ytterligare 27 mobiloperatörer uppnådde medelhastigheter i området för bredband (2 Mbps och högre). 48 andra uppnådde medelhastigheter över 1 Mbps under fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet 2011 konsumerade användare hos åtta mobiloperatörer i genomsnitt 1 GB innehåll eller mer från Akamais plattform, medan användare hos 75 andra mobiloperatörer i världen laddade ned mer än 100 MB innehåll från Akamai per månad.

Enligt Ericsson fördubblades volymen mobil datatrafik jämfört med samma period året innan. Volymen ökade 28 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2011.

Trots en minskning med 25 procent från förra kvartalet var Italien det land som hade den högsta observerade attacktrafiken från kända mobilnätsoperatörer.

Sverige på förstaplats igen

Umeå är åter Europas snabbaste stad. Det rekordet har man innehaft flera år i rad. Inressant nog finns två andra svenska städer också med på listan, Göteborg med 8,5 Mbps och Borås med 7,3 Mbps. I övrigt har inte anslutningshastigheterna stigit särskilt mycket i medeltal i landet under året. Med våra 9,4 procents ökning hamnar vi på 5,5 Mbps i medelhastighet och en 18:e plats i världen. Vad gäller högsta anslutningshastighet är läget ännu sämre och vi hamnar på en 22:a plats i världen.

Penetrationen av snabbt bredband får anses vara ett mått på om landet håller sig i Internets framkant. Där ligger Sverige på en 20:e plats i världen, efter exempelvis Finland på en 14:e plats och Danmark på en 10:e plats. Vi kan ändå glädja oss åt att smalbandet, under 256 kbps, minskar med mer än 50 procent årligen i landet.

Trender över tid

Från och med rapporten Tillståndet på Internet för fjärde kvartalet 2011 kommer ett nytt avsnitt att tas med varje år framöver, med sammanfattningar av nyckeltal som registrerats sedan rapporten började publiceras år 2008. Några observerade tendenser är:

  • Medelhastigheten i Asien ökade 13 procent på årsbasis, medan Internetanvändare i Oceanien har fått vara med om en 132-procentig ökning.
  • Penetrationen av smalband har fortsatt minska globalt. Alla regioner rapporterar liknande minskningar i procent (64-78 procent).
  • Den genomsnittliga högsta uppkopplingshastigheten i Afrika var 55 procent snabbare än för fyra år sedan, medan användarna i Sydamerika har fått vara med om en 238-procentig ökning.

Om Akamais rapport Tillståndet på Internet

Akamai publicerar sin rapport Tillståndet på Internet varje kvartal. I rapporten finns data som hämtats från Akamais Intelligent Platform rörande attacktrafik, bredbandspenetration, mobila anslutningar och annat data om Internet och hur det används, såväl som trender i detta data sett över tiden. Vill du veta mer, och ladda ned alla tidigare rapporter, besök www.akamai.com/stateoftheinternet.

Var med när rapportredaktören David Belson presenterar tillståndsrapporten live på en webbcast klockan 14.00 och 19.00 svensk tid torsdagen den 10 maj. Belson kommer att lämna en djupanalys av uppgifterna i rapporten och svara på deltagarnas frågor. Registrera dig på Internet på http://reg.dispeak.com/c/akamai/soti/soti-may12/r.html.

Ladda ned siffrorna i Tillståndet på Internet för fjärde kvartalet 2011 från http://wwwns.akamai.com/soti/soti_q411_figures.zip.

Presskontakt: Susan Rose, Tfn 46 73 300 30 10. E-post: susan@susanrose.se

Akamai: Per Sterner, Regional Sales manager Nordic, 0703 64 23 00

Om Akamai

Akamai är den marknadsledande molnplattform, vilken hjälper företag att lämna användarupplevelser med höga prestanda och god säkerhet på valfri enhet, varsomhelst. Akamais Intelligent Platform™ är hjärtat i företagets lösningar. Den ger omfattande räckvidd, oöverträffad tillförlitlighet, säkerhet, visibilitet och expertis som ingen annan kan erbjuda. Akamai tar bort komplexiteten i att ansluta till den allt mer mobila värld, med stöd 24/7 för konsumenternas efterfrågan samt ger företagen möjlighet att dra nytta av molnet på ett säkert sätt. Ta reda på mer om hur Akamai skyndar på innovationsprocessen i vår hyperanslutna värld genom att besöka www.akamai.com och följa blogs.akamai.com eller @Akamai på Twitter.

Taggar:

Snabbfakta

Akamais senaste rapport över tillståndet på internet visar att De europeiska länderna dominerar tio-i-topplistan med internetpenetration för snabbt bredband. Vi ser också att Umeå är Europas snabbaste stad med en medelanslutningshastighet på 11,3 Mbps, att Holland går ut år 2011 som det europiska land med den högsta medelanslutningshastigheten; 8,2 Mbps och att närmare 33 procent av all attacktrafik kom från Europa.
Twittra det här