Akelius köper 395 lägenheter i London

De 19 fastigheterna ligger i centrala London och är byggda mellan 1850 till 1980.

Stadsdel    Fastigheter    Lägenheter
Ealing  7 50
Enfield  3 43
Barnet  2 62
Brent  2 40
Hounslow  1 97
Harrow  1 85
Lambeth  1 11
Hackney  1 4
Westminster  1 3

Priset är GBP 73,2 miljoner, eller 790 miljoner kronor.

Stockholm, 2017-10-23 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar