Akelius köper bostäder i centrala Malmö

Akelius Fastigheter AB köper bostadsfastighet i centrala Malmö för ett värde om 197 Mkr.

Fastigheten, Dimman 12, är byggd 1980, med en på yta 23.000 kvm, varav två tredjedelar är bostäder, resterande är lokaler. Fastigheten innehåller ett garage med 130 platser.

Tillträde är den första februari 2005.

 

Akelius säljer sitt bestånd i Ljungby och en industrifastighet i Malmö

Akelius har sålt sitt fastighetsbestånd i Ljungby. Beståndet omfattar 63.500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 261,5 Mkr. Köpare är Månen Fastighets AB. Tillträdet är den första april 2005.

 

Akelius Fastigheter AB säljer industrifastigheten Fredriksborg i Malmö för ett fastighetsvärde om 43 Mkr. Köpare är Svenska Hus som tillträder den 15 december.

 

- Samtliga försäljningar har genererat betydande reavinster. Förvärvet av bostadsfastigheten i Malmö följer vår strategi att huvudsakligen äga och förvalta bostadsfastigheter i tillväxtorter, säger Jan-Erik Höjvall, VD Akelius Fastigheter.

 

För ytterligare information kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, 08 – 566 130 41, 070-553 80 04

Peter Strand, chef Södra Sverige, 040-330 411, 0705-88 16 61

Akelius Fastigheter AB är Sveriges största privata bostadsbolag. Akelius förvaltar 25 000 lägenheter i södra och mellersta Sverige.

• Akelius ska vara en bra hyresvärd med omtanke om sina hyresgäster.

• Akelius förvaltar ett fastighetsbestånd på lång sikt med trygg avkastning.

• Akelius satsar på bostäder i tillväxtregioner för att garantera en trygg avkastning.

Akeliusgruppen består av;

Fastigheter, Sveriges största privat bostadsbolag

Finans, utländskt försäkringsbolag, obligationer

Kunder, 130 000 kunder

Akelius Fastigheter AB

Svärdvägen 3A, Box 104, 182 12 Danderyd,

tfn 08-566 130 00, fax 08-566 130 99

info@akelius.se

www.akelius.se

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar