Akelius köper fastigheter

Akelius köper bostadsfastigheter i Enköping. Beståndet omfattar 463 lägenheter om totalt 32.295 kvm. Fastigheterna är renoverade 1995 och är i mycket gott skick. Tillträdet är den 1 mars 2005.

 

Akelius säljer fastigheter

Visättra, Huddinge

Akelius har sålt sitt fastighetsbestånd i Visättra, Huddinge. Köpeskillingen uppgår till 230 Mkr. Beståndet omfattar 40.412 kvm varav 37.808 kvm är bostäder, 569 lägenheter.

 

Försäljning till bostadsrättsföreningar

Akelius säljer två fastigheter till bostadsrättsföreningar. Fastigheten Dadeln 24, Malmö, säljs för en köpeskilling om 58 Mkr. Fastigheten består av totalt 4.267 kvm, 42 lägenheter. Vidare säljs fastigheten Johanneberg 14:24, Göteborg, för en köpeskilling om 46 Mkr. Fastigheten omfattar 38 lägenheter om totalt 2.422 kvm.

 

Enköping

Akelius säljer en kommersiell fastighet i Enköping. Fastigheten består av 11.825 kvm.

 

-Försäljningarna har skett till nivåer överstigande marknadsvärdena vid årsskiftet 2003/04, vilket medför betydande reavinster. Fastighetsaffärerna är i linje med vår strategi att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med trygg avkastning och riskspridning, säger Jan-Erik Höjvall, VD

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, 08-566 130 41, 070-5538004

Hans Ragnarsson, vVD, 08-566 130 58, 070-3288583

 

 

Akelius Fastigheter AB är Sveriges största privata bostadsbolag.

Akelius förvaltar 25 000 lägenheter i södra och mellersta Sverige.

 

• Akelius ska vara en bra hyresvärd med omtanke om sina hyresgäster.

• Akelius förvaltar ett fastighetsbestånd på lång sikt med trygg avkastning.

• Akelius satsar på bostäder i tillväxtregioner.

 

 

Akelius Fastigheter AB

 

Svärdvägen 3A, Box 104, 182 12 Danderyd,

tfn 08-566 130 00, fax 08-566 130 80

 

info@akelius.se

www.akelius.se

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar