Akelius vinst 230 miljoner - Ny inlåning 800 miljoner

Akelius Fastigheter AB har justerat upp beräknad årsvinst till 230 miljoner kr. Ny inlåning från kunder till Akeliusgruppen har redan nått upp till 800 miljoner, varav tvåhundra avser Bostadsobligationen och sexhundra avser RänteSpar. Prognosen var en miljard kronor totalt för åren 2004 och 2005. Akelius har under hösten erbjudit femtiofyra sparkunder förtur till lägenheter.

- Jag är ödmjukt imponerad över bolagets framgång och våra kunders förtroende

säger Roger Akelius

För ytterligare information

Roger Akelius 0034-958 639 935

Jan-Erik Höjvall 070-5 53 80 04

Akelius Fastigheter AB är Sveriges största privata bostadsbolag.

Akelius förvaltar 25 000 lägenheter i södra och mellersta Sverige.

• Akelius ska vara en bra hyresvärd med omtanke om sina hyresgäster.

• Akelius förvaltar ett fastighetsbestånd på lång sikt med trygg avkastning.

• Akelius satsar på bostäder i tillväxtregioner.

Akelius Fastigheter AB

Svärdvägen 3A, Box 104, 182 12 Danderyd,

tfn 08-566 130 00, fax 08-566 130 80

info@akelius.se

www.akelius.se

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar