Jan-Erik Höjvall koncernchef för Akelius Fastigheter AB

Jan-Erik Höjvall koncernchef för Akelius Fastigheter AB Akelius Fastigheter AB anpassar sin ledning nu när Akelius blir dominerande ägare i Mandamus Fastigheter AB. Det totala marknadsvärdet på fastighetsbeståndet är tolv miljarder. Jan-Erik Höjvall blir VD och koncernchef i Akelius Jan-Erik, 44 år, är civ.ing fastighetsekonomi KTH, arbetade med analys värdering inom Skandia Fastighet åren 1986-88, därefter AP-fastigheter till 1994 som fastighetschef, sedan Skanska fastigheter till 1997 chef affärsutveckling och VD intressebolag, 1998 fram till 2002 var Jan-Erik chef för affärsutveckling i Drott AB samt VD i Drott Riks. Senast har Jan-Erik som fristående konsult till Akelius samordnat affärerna med LRF, Mandamus och Klövern. Jan-Erik har en gedigen erfarenhet, är en välkänd profil inom fastighetsbranschen. Hans Ragnarsson blir ekonomi- och finansdirektör, vvd Hans, 45 år, civ.ekon och har haft chefsbefattningar i fastighetsbolagen Stancia AB, PriFast AB, Fastighets AB Balder och Drott Riks AB. Hans är VD för Akelius Kontor AB, vilket är ett dotterbolag till Akelius Fastighet AB. Hans tar nu dessutom ansvar för hela fastighetskoncernens ekonomi och finans. Per-Olof Nyberg slutar efter 25 goda år Per-Olof lämnar nu sin anställning efter 25 framgångsrika år hos Akelius. Per-Olof kommer nu att arbeta med sin egen verksamhet. Roger Akelius: Jag tackar Per-Olof för hans livsgärning inom Akelius med många goda år och utmärkta resultat. Jag är glad över att vi till Akelius knutit Jan-Erik och Hans som båda har en lång och gedigen erfarenhet från flera välkända fastighetsbolag. Med deras olika kompetenser har vi fått en stabil ledning i Akelius Fastigheter. Affären med Klövern klar I slutet av maj skrevs Letter of Intent dels mellan Mandamus och Klövern dels mellan Akelius och Klövern. Dessa avsiktsförklaringar har nu arbetats om till undertecknade avtal. Mandamus säljer kommersiella fastigheter i Karlstad. Akelius säljer ett paket av kommersiella fastigheter såsom Örebro, Kalmar, Linköping, Norrköping. Klövern betalar med nyemitterade aktier, vilka Akelius använder den sista augusti som betalningsmedel för att köpa Mandamusaktier av LRF. Bakgrundsinformation Bud ger Akelius över nittio procent? Den trettionde augusti överlåter LRF 43 procentenheter av aktier i Mandamus till Akelius Fastigheter. Akelius kommer därmed att äga 83 procent av aktierna och får vid det tillfället budplikt. Akelius ger från september ett bud på 82 kr per aktie för resterande utestående aktier i Mandamus. Förhoppningsvis får Akelius därmed över nittio procent av samtliga aktier i Mandamus. Akelius Insurance Ltd äger Akelius Fastigheter AB, som i sin tur äger Akelius Kontor AB samt aktier i Mandamus fastigheter AB. Akelius och Mandamus förvaltar tillsammans 2.4 miljoner kvm varav 23 000 lägenheter, har över tvåhundra anställda. Ytterligare information Jan-Erik Höjvall 0705 53 80 04, Roger Akelius 031-68 56 96, roger@akelius.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00810/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00810/wkr0002.pdf

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar