Åtal för terroristbrott begångna i Syrien

Åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag åtalat två personer misstänkta för terroristbrott.

De två männen som i dag åtalats vid Göteborgs tingsrätt är svenska medborgare som rest till Syrien för att strida. Gärningen omfattar mord i Syrien våren 2013.

Brottsrubriceringen är terroristbrott, med folkrättsbrott och mord som alternativa yrkanden.

– Gärningen har varit avsedd att skada staten Syrien och injaga skräck hos befolkningen, därav rubriceringen terroristbrott. Svårigheten ligger i att till fullo klarlägga om de här männen varit del av en väpnad grupp och agerat inom ramen för den väpnade konflikten eller inte, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Svensk lagstiftning medger en vid jurisdiktion och möjliggör åtal för grova brott begångna utomlands. Bevisningen i målet utgörs bland annat av ett filmklipp från den aktuella händelsen.

Den ene av de två misstänkta männen har suttit häktad sedan i slutet av juli. Den andre häktades samtidigt av tingsrätten men släpptes senare efter ett beslut i hovrätten, men belades med reseförbud.

Åklagaren finns tillgänglig för media under eftermiddagen i dag måndag den 23 november.

Stämningsansökan och förundersökningsprotokoll kan hämtas ut i Göteborgs tingsrätt eller på Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna. Kontakta Säkerhetspolisens presstjänst för mer information kring detta. Telefon 010-568 79 00.

Åklagarmyndighetens presstjänst:
010-562 50 20

Målnummer i Göteborgs tingsrätt:
B 9086-15 

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera