Åtal för två fall av mord i Vivalla

I dag väcks åtal mot fem personer som är misstänkta för mord den 3 juli 2018 i stadsdelen Vivalla i Örebro. Åklagaren är tillgänglig för media mellan klockan 10.30 och 13.

Bakgrunden till händelsen är en flerårig konflikt med tidigare skjutningar. Åtalet gör gällande att två personer kom till Vivalla i avsikt att konfrontera en tredje person. Skottlossning utbröt. En av attentatsmännen träffades av ett skott i bröstet, men avled inte.

Den andra attentatsmannen fullföljde sin plan och sköt det tilltänkta ursprungliga offret till döds.

Den skadade attentatsmannen överfölls som hämnd av ett flertal personer och misshandlades så synnerligen grovt att han sedermera avled.

Utredningen har pågått sedan juli månad 2018. En stor mängd föremål har varit föremål för analys på Nationellt forensiskt centrum (NFC) och talrika vittnesförhör har hållits. Avgörande bevisning i målet har varit att ett antal personer med sina mobiltelefoner filmat centrala delar av händelseförloppet.

Förhandlingen planeras starta den 13 februari i Örebro tingsrätt.
Tingsrättens målnummer: B 3516-18

Kontakt
Förundersökningsledaren chefsåklagare Krister Petersson, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Telefon: 010-562 54 54.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera