Hatbrottsmotiv bakom misshandel

Åklagaren kommenterar hovrättsdom om misshandel av två kvinnor som bar slöja.

Hovrätten över Skåne och Blekingen dömer en man till 75 timmars samhällstjänst för misshandel av två kvinnor utanför Skånes universitetssjukhus i augusti 2012. Det är samma påföljd som i tingsrätten, men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det inte finns någon annan rimlig orsak till misshandeln än att kvinnorna bar slöja.

– Jag gjorde bedömningen att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom misshandeln och hovrätten har gått på min linje. Det är jag nöjd med. Hovrätten har, vid bedömningen av om det är hatbrott, inte bara tittat på gärningsmannens agerande vid själva misshandeln, utan också på hur han agerade efter händelsen, vilket bidrar ytterligare till praxis inom området, säger kammaråklagare Linda Rasmussen.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera