Information om Assangeärendet med anledning av yttrande från FN-arbetsgrupp

Med anledning av ett yttrande som har lämnats av FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden vill Åklagarmyndigheten meddela följande.

Högsta domstolen har den 11 maj 2015, efter att ha tagit del av omständigheterna i ärendet, beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro.

Den ansvariga åklagaren har sedan mars 2015 försökt få till stånd ett förhör med Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Något förhör har ännu inte kunnat genomföras eftersom den behöriga myndigheten i Ecuador inte har lämnat sitt tillstånd till det.

Det ligger i en åklagares uppgift att, utifrån vad som framkommer i ärendet, fortlöpande ta ställning till om ett häktningsbeslut bör kvarstå.

Yttrandet från arbetsgruppen har ingen formell betydelse för den pågående förundersökningen enligt svensk lagstiftning.

Den ansvariga åklagaren befinner sig på resa och har ännu inte haft möjlighet att ta ställning till händelseutvecklingen. Om någon ny information i ärendet framkommer kommer denna att publiceras. Den ansvariga åklagaren är för närvarande inte tillgänglig för kommentarer.

Presstjänsten

010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera