Lägesrapport polisskjutning i Stockholm - korrigerat

Utredningen om händelsen där en man sköts till döds av polis på morgonen den 2 augusti fortsätter. Syftet med utredningen är att klargöra händelseförloppet.

En 20-årig man sköts av polis tidigt på morgonen den 2 augusti. Mannen hade ett vapenliknande föremål och då poliserna uppfattade situationen som hotfull öppnade man eld. Mannen avled senare av skadorna.

Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren öppnade några timmar senare en förundersökning för att kunna utreda om tjänstefel har begåtts. Det har i efterhand framkommit att föremålet inte var ett skarpladdat vapen. Det har också framkommit att mer än en polis avlossade sitt tjänstevapen.

– Det är rutin att inleda förundersökning när poliser använder sitt tjänstevapen mot en person, men ingen polis är i dagsläget misstänkt för något brott. Förundersökningen är inledd för att vi ska kunna vidta utredningsåtgärder, säger chefsåklagare Martin Tidén.

Syftet med utredningen är att försöka klargöra vad som hände i samband med skjutningen. De åtgärder som vidtas är bland annat förhör med flera olika personer samt tekniska undersökningar. En utredning av det här slaget tar i normalfallet åtskilliga veckor.

– Det här är en mycket tragisk händelse och jag har all förståelse för att många snabbt vill få svar, men det är viktigt att vi får möjlighet att genomföra utredningen metodiskt och grundligt på sedvanligt sätt. Jag har i dagsläget ingen uppfattning om hur lång tid utredningen kommer att ta eller vad den kommer att leda fram till, säger Martin Tidén.

För att inte riskera att skada utredningen kan ingen ytterligare information lämnas för närvarande. När mer information finns att ge kommer det att kommuniceras, i första hand genom pressmeddelande.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera