Regaliestölden – uppdatering

I somras stals begravningsregalier från Strängnäs domkyrka och de har sedan dess varit försvunna. Nu har det gjorts ett beslag och mycket talar för att det är de stulna regalierna som har återfunnits.

Hela bytet är återfunnet.

Med anledning av detta har åklagarna i dag anmält hinder för att förhandlingen i tingsrätten ska fortsätta just nu. De har återupptagit förundersökningen mot den 22-åring som är åtalad, vilket innebär att det kommer att bli ett uppehåll i förhandlingen.

Polisen kommer att lämna mer information under dagen.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera