Uppdatering: Justerad tid för kommentarer i ärendet med stulna regalier

Åklagarens tillgänglighet för kommentarer i ärendet med den man som i går häktades av jourdomstolen i Stockholm såsom skäligen misstänkt för grovt häleri i samband med återlämnandet av de begravningsregalier som stals från Strängnäs domkyrka i somras har ändrats. Förundersökningsledare Reena Devgun är tillgänglig för media på telefon 010-562 57 62 mellan klockan 10.00 och 10.30 i dag.

Målnummer vid Attunda tingsrätt: B 1384-19Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera