Aktia expanderar i Åbo

Report this content

Aktia expanderar i Åbo I enlighet med sin strategi att utöka verksamheten på sina tillväxtområden har Aktia beslutat att öppna ett nytt kontor och ett nytt serviceställe samt utvidga sitt nuvarande kontor i Åbo. - Målet är att fördubbla vår marknadsandel inom tre år, säger direktör Kenneth Kaarnimo, ansvarig för försäljning och kundservice i Åbo. Det nya kontoret, som enligt planerna öppnas under våren 2001, är centralt beläget vid hörnet av Universitets- och Hantverkaregatan. Till en början kommer bemanningen att vara sex personer och verksamheten att fokusera på nya privatkunder. Enligt samma tidtabell öppnas också ett serviceställe i Västra Centrum. - Expansionen i Åbo är ett steg i vår närvarostrategi. Vi utvecklar verksamheten på våra tillväxtområden till vilka också Åbo hör, betonar direktör Kaarnimo. Orsaken till att vi öppnar ett nytt kontor, utvidgar vårt nuvarande och startar ett serviceställe är framförallt att kundpotentialen är stor. Vårt nuvarande kontor, som växer starkt, betjänar både privat- och företagskunder medan det nya kontoret kommer att koncentrera sig på privatpersoner. Västra Centrum är ett eget marknadsområde i stark tillväxt, och personalen på vårt serviceställe kommer att koncentrera sig på rådgivning i främst fond- och lånefrågor. Vi piloterar som bäst kvälls- och lördagsöppet på några av våra Helsingforskontor, och tanken är att på sikt även börja med motsvarande i Åbo. - Det är helt enkelt så att om man vill öka sin marknadsandel så måste man också expandera och i enlighet med vår strategi att vara bäst på kundservice innebär detta naturligtvis också flera kontor, konkluderar Kaarnimo. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: Direktör Kenneth Kaarnimo, tfn 050 511 2710 Avsändare: Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 kommunikationschef ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: informationsmedierna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar