Aktia växer i Storhelsingfors

Report this content

Aktia växer i Storhelsingfors Aktias rörelsevinst för de tre första kvartalen utvecklades gynnsamt och utvecklingen i Storhelsingfors var också god. Storhelsingfors är ett av Aktias viktigaste tillväxtområden. Inlåningen i Storhelsingfors ökade på årsnivå med drygt 6 procent och utlåningen med drygt 19 procent. Fondteckningarnas värde steg under samma period med knappa 30 procent. Under det senaste året har Aktia renoverat flera av sina kontor att bättre motsvara dagens behov dels för att kunna erbjuda kunderna avskilda utrymmen för diskussioner, dels för att kunna övergå till flexiblare öppettider. I september inledde Aktia kvälls- och lördagsöppet i Storhelsingfors i form av Fond- och låneshopar. Under årets tre första kvartal ökade inlåningen i Storhelsingfors med drygt 6 procent jämfört med motsvarande period året innan, och fondteckningarnas värde steg med närmare 30 procent. Trots den avmattade trenden på marknaden växte utlåningen på årsnivå med drygt 19 procent. - Eftersom så gott som alla inlåningskonton belagts med källskatt ökade intresset för nya sparformer, såsom fondsparande märkbart, betonar direktör Caj Holmström, ansvarig för Försäljning och kundservice i Storhelsingfors. Under det senaste året fortsatte Aktia renoveringen av sina kontor. I Storhelsingfors slutfördes arbetet senast på kontoren i Hagalund och Dickursby samt vid Tölötorg. De nyrenoverade kontoren togs väl emot av kunderna som speciellt uppskattar de avskilda diskussionsutrymmena. Nu är det också möjligt att avskärma vissa delar av kontorsutrymmena för att kunna ha t.ex. kvällsöppet. I september öppnade Aktia sina första Fond- och låneshopar i Storhelsingfors. Fond- och låneshopen är öppen vardagskvällar och lördagar och den betjänar nuvarande och potentiella kunder i allt som berör deras ekonomi förutom kassatjänster. - Mottagandet överträffade våra förväntningar, säger Holmström. Tills vidare har vi Fond- och låneshopar på Tre Smederkontoret och på kontoret i Hagalund. Kundtillströmningen fortsatte, och sedan årets början registrerades 5 600 nya kunder i Aktias kontor i Storhelsingfors. Nytt dagligkonto - Aktia Prime-konto Aktia lanserar ett nytt dagligkonto, Aktia Prime-konto, vars ränta är bunden till Aktias Prime-ränta. Kontoformen gynnar koncentrerat sparande och kontot är tillgängligt oberoende av uttagssätt. Eftersom Prime-kontot fungerar enligt samma villkor som Aktias brukskonto kan brukskonton direkt konverteras till Prime-konton, vilket till exempel innebär att kunden inte behöver byta bankkort och ändra direktdebiteringsavtal. Räntan på Aktia Prime-konto räknas enligt följande: Månadens lägsta Ränta saldo, mk 0 - 24 99 fast, 0 % 25 000 - 99 99 Aktia Prime - 3,00 % 100 000 - 299 9 Aktia Prime - 2,00 % 300 000 - Aktia Prime - 1,00 % Bifogat: Aktiakoncernens delårsresultat 1.1 - 30.9.2000 samt koncernens pressmeddelande. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: Direktör Caj Holmström, tfn 010 247 6348, 0400 841 367 Avsändare: Kommunikationschef Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: Medierna i Storhelsingfors ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar