Stefan Tötterman utnämnd till medlem av Aktias koncernledning

Report this content

Stefan Tötterman utnämnd till medlem av Aktias koncernledning Stefan Tötterman (41), fil. kand. och ekonom, har utnämnts till direktör och medlem av Aktias koncernledning med ansvar Aktias kapitalförvaltning som inbegriper Aktia Fondbolag Ab, Aktia Asset Management Ab, Aktia Fondkommission, Aktia Privatbanken, försäkringsenheten och kapitalmarknadsjuridiken samt förvars- och backofficetjänster*. Tötterman har en gedigen erfarenhet av kapitalmarknaden beträffande förvaltning av både privata och institutionella kundmedel. Han tillträder sin tjänst snarast möjligt och rapporterar till koncernens verkställande direktör Erik Anderson. Stefan Tötterman kommer närmast från Svenska Handelsbanken där han sedan 1996 ansvarat för kapitalförvaltningen i Finland för både institutioner och privatpersoner. Före det var han verkställande direktör för Opstock Förmögenhetsförvaltning Ab och tidigare har han bl.a. verkat på Postbanken och Föreningsbanken. Tötterman efterträder Jan-Peter Rehn som för ca en månad sedan utsågs till verkställande direktör för Sonera Plazas verksamhet i Finland. - Under de senaste åren har sparandet i fonder och försäkringar samt investeringar i aktier ökat markant bland privatpersoner i Finland. Också inom Aktia har ökningen varit stor och i enlighet med vår strategi att i verksamheten utgå från våra kunders behov och förväntningar har förmögenhetsförvaltningens vikt vuxit ytterligare. Aktia har därtill i sin egenskap av centralt finansiellt institut och som producent av kapitalmarknadsprodukter och -tjänster för spar- och lokalandelsbankerna också ansvaret att tillgodose de behov dessa bankers kunder har, betonar Erik Anderson. - Stefan Tötterman har ett brett kunnande och lång erfarenhet av att arbeta med kapitalförvaltning inom bankkoncerner, erfarenhet och kompetens som Aktia kommer att ha mycket nytta av, säger Anderson. * Chefsekonom Timo Tyrväinen fortsätter att rapportera till verkställande direktör Erik Anderson. AKTIA SPARBANK ABP Ytterligare information ger: VD Erik Anderson, tfn 010 247 6210 Avsändare: Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554 ulrika.romantschuk@aktia.fi Distribution: HEX Helsingfors Börs, Informationsmedierna ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar