Aktia och Ålandsbanken finner nya vägar

Aktia Sparbank Abp  Börsmeddelande 26.5.2003 kl. 9.00

Aktia och Ålandsbanken finner nya vägar och
inleder samarbete

Aktia Sparbank och Ålandsbanken har idag den
26 maj 2003 tecknat en avsiktsförklaring om
att starta ett gemensamt resursbolag till
vilket bankerna avser outsourca delar av sina
administrativa funktioner och
kapitalmarknadsfunktioner. Samtidigt ämnar
Aktia byta systemleverantör genom att köpa
licens till Ålandsbankens bankdatasystem.

Det gemensamma resursbolaget skapar möjlighet
till kostnadsrationalisering genom att
samordna stödtjänster och funktioner av
administrativ natur. Därmed bibehåller båda
bankerna fördelen med en liten organisations
snabbhet och flexibilitet, samtidigt som man
uppnår stordriftsfördelar. Bankerna
uppskattar den sammanlagda
rationaliseringsvinsten till flera miljoner
euro per år.

Resursbolaget avser även att sälja sina
tjänster till andra aktörer som önskar uppnå
kostnadsrationalisering eller vidga sitt
servicekoncept.

- Aktia vill fortsätta att utveckla sin
verksamhet som "Banken med mänskliga mått".
Genom att tillsammans med Ålandsbanken bilda
ett gemensamt bolag skapar vi grunden för ett
konkurrenskraftigt nytt block av starka
aktörer som uppnår kostnadsfördelar genom
samordning. De uppnådda kostnadsfördelarna
skall i första hand komma våra kunder till
del. Samarbetet förbättrar möjligheten för
respektive bank att fokusera på sina
kundrelationer, säger Aktias verkställande
direktör Mikael Ingberg.

Aktias intresse för Ålandsbankens flexibla
och kostnadseffektiva bankdatasystem,
inklusive den personaliserade internetbanken,
startade diskussionen mellan bankerna. En
viktig del av avsiktsförklaringen är att
Aktia kommer att byta leverantör av
bankdatasystem. Ålandsbanken säljer en licens
som ger Aktia rätt att använda Ålandsbankens
bankdatasystem, inklusive internetbanken.

- Det är med glädje som jag ser vårt allt mer
betydelsefulla affärsområde - försäljning av
bankdatasystem - växa ytterligare.
Ålandsbankens systemutvecklare har under en
lång följd av år gjort ett gott
utvecklingsarbete. Vi har ett av de absolut
mest effektiva bankdatasystemen för finländsk
banking. Vår internetbank har funktionalitet
som de flesta konkurrenter ännu bara
diskuterar. Ålandsbanken kommer att fortsätta
att utveckla bankdatasystemet både för den
finländska och för den internationella
marknaden med sikte på försäljning av
ytterligare licenser. Ekonomiskt kommer detta
att underlätta bankens strävan att erbjuda
allt mer utvecklad bankservice samtidigt som
betydande aktieägarvärden uppstår. Vi
fortsätter att skapa kompetensintensiva
arbetsplatser på Åland både inom
bankverksamhet och systemutveckling, säger
Ålandsbankens chefdirektör Folke Husell.

Kontraktsvärdet för leveransen av
bankdatasystemet beräknas överstiga 30
miljoner euro. För Aktia beräknas de årliga
IT-kostnaderna minska med flera miljoner euro
per år jämfört med idag.

Bankerna avser dessutom att utreda en
samordning av delar av sina
kapitalmarknadsaktiviteter. Ålandsbanken
kommer att undersöka möjligheten att förmedla
Aktia Hypoteksbanks tjänster.

Bankernas gemensamma målsättning är att
slutligt avtal ingås inom detta år.

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information ger:
verkställande direktör Mikael Ingberg, 
tfn 010 247 6210

Avsändare:
Jonna Varhama, informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs,
massmedierna