Aktia Sparbank Abp köper Robur Livförsäk

Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 9.12.2003 kl. 9.45

Aktia Sparbank Abp köper Robur Livförsäkring Ab

Aktia Sparbank Abp förvärvar samtliga aktier i svenska
Robur Försäkrings finska dotterbolag Robur
Livförsäkring Ab per den 1 januari 2004. Förvärvet
förutsätter godkännande av de svenska myndigheterna.

- Robur Livförsäkrings verksamhet är redan i dag mycket
långt integrerat i Aktias verksamhet, säger vice
verkställande direktör Robert Sergelius. I och med att
Robur Livförsäkring efter årsskiftet blir ett helägt
dotterbolag i Aktiakoncernen har vi ännu bättre
möjlighet att kontrollera produktutvecklingen,
försäljningsstödet och marknadsföringen av
försäkringsprodukterna.

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information:
Utvecklingsdirektör Raimo Voutilainen, tfn 010 247
6553, 050 364 9731
Vice verkställande Robert Sergelius, tfn 010 247 6350

Avsändare:
Jonna Varhama
informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs,
informationsmedierna