Aktias årsredovisning 2002

Aktia Sparbank Abp  börsmeddelande 31.3.2003 kl.
14.00

Aktias årsredovisning 2002

Aktia Sparbank Abp:s årsredovisning publiceras den 31
mars 2003 och kan laddas ned från www.aktia.fi eller
beställas från Aktia Sparbank Abp, Ekonomiska
publikationer, PB 207, 00101 Helsingfors eller per e-
post kommunikation@aktia.fi. Det officiella bokslutet
kan beställas från samma adress och har även
tillställts myndigheterna samt HEX Helsingfors Börs.

Aktia Sparbank Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls
tisdagen den 22 april kl. 16.00 i Aktia-salen,
Georgsgatan 31, Helsingfors.

AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:

Jonna Varhama
informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, de centrala
informationsmedierna