Aktias primeränta 2,75 procent fr.o.m. 1

Aktia Sparbank Abp börsmeddelande 13.3.2003 kl. 14.00

Aktias primeränta 2,75 procent fr.o.m. 1 april 2003

Aktia Sparbank Abp har i dag beslutat sänka sin
primeränta med 0,25 procentenheter till 2,75 procent.
Sänkningen beror på att marknadsräntorna har sjunkit
ytterligare på grund av den fortsatta ekonomiska
osäkerheten framför allt i Europa men även globalt.
Räntesänkningen träder i kraft den 1 april 2003.

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information:
Chef för Treasury Bengt Wahlström, tfn 010 247 6572,
050 382 7639

Avsändare:
Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554
kommunikationsdirektör
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna