Aktias primeränta 3,00 procent fr.o.m. 3

Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande
12.2.2003 kl. 15.00

Aktias primeränta 3,00 procent fr.o.m. 3 mars 2003

Aktia Sparbank Abp har i dag beslutat sänka sin
primeränta med 0,25 procentenheter till 3,00 procent.
Sänkningen beror på att marknadsräntorna har sjunkit
ytterligare på grund av de osäkra ekonomiska
utsikterna. Räntesänkningen träder i kraft den 3 mars
2003.


AKTIA SPARBANK ABP


Ytterligare information:
Chef för Treasury Bengt Wahlström, tfn 010 247 6572,
050 382 7639

Avsändare:
Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590, 050 563 8554
kommunikationsdirektör
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna