Aktias resultatrapporter och bolagsstämm

Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 18.12.2003 kl. 12.00

Aktias resultatrapporter och bolagsstämma 2004

Bokslutskommuniké  2003

Aktia Sparbank Abp publicerar sin bokslutskommuniké för
2003 torsdagen den 12 februari 2004 kl. 10.00.
Presskonferens kl. 10.00, Mannerheimvägen 14 A, tredje
våningen.

Årsredovisning 2003

Aktia Sparbank Abp publicerar sin årsredovisning
onsdagen den 31 mars 2004.

Delårsrapporterna 2004

Tisdagen den 4 maj - delårsrapport januari-mars 2004
Onsdagen den 18 augusti - delårsrapport januari-juni
2004
Fredagen 29 oktober - delårsrapport januari-september
2004

Ordinarie bolagsstämma

Aktias ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20
april 2004.

Koncernens rapporter publiceras på finska, svenska och
engelska. Samtliga rapporter införs i sin helhet i
Aktias nättjänst www.aktia.fi så fort de är publika.

AKTIA SPARBANK ABP

Avsändare:
Jonna Varhama
informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna