Aktias resultatrapporter och bolagsstämma 2005

Aktia Sparbank Abp     Börsmeddelande     21.12.2004

Aktias resultatrapporter och bolagsstämma 2005


Bokslutskommuniké  2004

Aktia Sparbank Abp publicerar sin bokslutskommuniké för 2004 fredagen den 11
februari 2005 kl. 9.00.
Presskonferens kl. 10.00, Mannerheimvägen 14 A, tredje våningen.


Årsredovisning 2004

Aktia Sparbank Abp publicerar sin årsredovisning torsdagen den 31 mars 2005.


Delårsrapporterna 2005

Delårsrapport januari-mars 2005 - måndagen den 16 maj
Delårsrapport januari-juni 2005 - torsdagen den 18 augusti
Delårsrapport januari-september 2005 -torsdagen den 27 oktober


Ordinarie bolagsstämma

Aktias ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 18 april 2005.

Koncernens rapporter publiceras på finska, svenska och engelska.
Samtliga rapporter införs i sin helhet i Aktias nättjänst www.aktia.com så fort
de är publika.


AKTIA SPARBANK ABP


Avsändare:

Outi Fagerlund
informatör
tfn 010 247 6294, 040 575 8828
outi.fagerlund@aktia.fi

Distribution: OMX, massmedierna