Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp

Ålandsbanken Abp / Aktia Sparbank Abp

Börsmeddelande 29.12.2003 kl. 12.00

Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp förlänger
avsiktsförklaring

Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp
undertecknade den 26 maj 2003 en avsiktsförklaring
om inrättande av ett gemensamt resursbolag för
administrativa funktioner och upplåtande av licens
åt Aktia till Ålandsbankens bankdatasystem.

Parternas målsättning var enligt
avsiktsförklaringen att senast 31.12.2003 ingå
slutligt avtal.

De utredningsprojekt, som enligt
avsiktsförklaringen skall genomföras, har ännu inte
slutförts, varför parterna idag har överenskommit
att på oförändrade villkor förlänga tidsfristen för
ingående av avtal enligt avsiktsförklaringen t.o.m.
den 31 januari 2004.

Mariehamn 29.12.2003       Helsingfors 29.12.2003
ÅLANDSBANKEN ABP           AKTIA SPARBANK ABP

För ytterligare information:
Aktia Sparbank Abp, kommunikationsdirektör Henrik
Wikström, tfn 010 247 6590
Ålandsbanken Abp, tf VD Edgar Vickström, tfn (018)
291182

Avsändare:
Jonna Varhama
informatiör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi