FÖRENINGSSPARBANKENS ÄGANDE I AKTIA SPARBANK UNDER 20 %

AKTIA SPARBANK ABP     BÖRSMEDDELANDE     21.12.2004

FÖRENINGSSPARBANKENS ÄGANDE I AKTIA SPARBANK UNDER 20 %

Aktia Sparbank Abp har fått kännedom om att FöreningsSparbanken AB (publ) genom
idag 21.12.2004 genomförd aktieförsäljning har minskat sitt aktieinnehav från
8 600 000 aktier till 7 000 000 av det totala antalet aktier i Aktia Sparbank Abp
om 35 258 050 st. och innehar sålunda nu 19,85 % av antalet aktier och röster.

Största aktieägare i Aktia Sparbank Abp är Sparbanksstiftelsen i Helsingfors med
en ägarandel om 20,5 %.


AKTIA SPARBANK ABP


Avsändare:

Henrik Wikström
kommunikationsdirektör
tfn 010 247 6590, 050 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Distribution: OMX, massmedierna