Kaj-Gustaf Bergh ny styrelseordförande för Aktia

AKTIA SPARBANK ABP        MEDDELANDE       29.11.2004

Kaj-Gustaf Bergh ny styrelseordförande för Aktia

Vid sitt möte den 29 november 2004 utsåg Aktia Sparbank Abp:s förvaltningsråd Kaj-
Gustaf Bergh till ny styrelseordförande för 2005 då nuvarande ordförande Stig
Stendahl avgår på grund av bolagsordningens åldersbegränsning. Bergh har varit
med i Aktias styrelse sedan 2003.

Kaj-Gustaf Bergh, född 1955, är juris kandidat och diplomekonom och har sedan
1984 verkat aktivt inom finansbranschen. Han blev invald i Aktias styrelse år
2003. Bergh har tidigare arbetat på Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och
Bankirfirma Ane Gyllenberg Ab. För närvarande är han styrelsemedlem bl.a. i
Sponda Oyj, Ramirent Oyj, Oy Julius Tallberg Ab och Föreningen Konstsamfundet
r.f.

Sammansättningen av Aktias styrelse för mandatperioden 1.1-31.12.2005:

Ordförande Kaj-Gustaf Bergh, juris kandidat, diplomekonom
Viceordförande Lasse Koivu, diplomekonom, verkställande direktör
Robert Charpentier, ekonomie magister, vice verkställande direktör
Hans Frantz, politices licentiat, överlärare
Lars-Erik Kvist, civilekonom, vice verkställande direktör
Carola Teir-Lehtinen, filosofie magister, kommunikationsdirektör
Dag Wallgren, ekonomie magister, finansdirektörAKTIA SPARBANK ABPYtterligare information:
Förvaltningsrådets ordförande Henry Wiklund
tfn 040 5861 330


Avsändare:
Kommunikationsdirektör Henrik Wikström
tfn 010 247 6590, 050 63 201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Distribution: OMX, massmedierna