Robert Sergelius utsedd till vvd och ans

Aktia Sparbank Abp börsmeddelande 24.3.2003 kl. 14.00

Robert Sergelius utsedd till vvd och ansvarig för
Aktias Kapitalförvaltning

Diplomingenjör Robert Sergelius (43) har utsetts
till vice verkställande direktör och
medlem av Aktias koncernledning med
uppgift att utveckla och förstärka
koncernens kapitalförvaltning. Sergelius
har sedan 1997 fungerat som
verkställande direktör och
chefsanalytiker för Alfred Berg i
Finland. Sergelius tillträder sin tjänst
från och med augusti 2003.

Direktör Stefan Tötterman har meddelat
att han ansvarar för Aktias
kapitalförvaltning till och med den
sista maj varefter han avgår från Aktias
tjänst.

Utöver Robert Sergelius består Aktias
koncernledning av verkställande direktör
Mikael Ingberg, vice verkställande
direktör Asko Rintala (Företagsbanken),
vice verkställande direktör Jarl Sved
(Central service), direktör Kenneth
Kaarnimo (Aktia Privat), direktör Tom
Anderzén (IT och Affärsutveckling) och
Marit Leinonen (personalrepresentant).

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information ger:
Verkställande direktör Mikael Ingberg,
tfn 010 247 6210

Avsändare:
Ulrika Romantschuk, tfn 010 247 6590,
050 563 8554 kommunikationsdirektör
ulrika.romantschuk@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs,
massmedierna